Dodacie a obchodné podmienky

 

 

Záväzky kupujúceho a predávajúceho:

Kupujúci sa zaväzuje vystavením objednávky za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu tovaru, poštovné a balné.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka, v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar, odoslať tovar v dohodnutej lehote (pozrite si dodacie podmienky uvedené nižšie), vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

 

Storno objednávky:

Vzhľadom na to, že sa snažíme Vaše objednávky vybaviť v čo najkratšom možnom čase, objednávku je možné stornovať maximálne do 24 hodín e-mailom zaslaným na adresu info@puzdra-obaly.sk. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu. V prípade, že tak neurobíte a zásielku sa rozhodnete neprevziať, bude o náklady vynaložené na jej odoslanie zvýšená cena nasledujúcej objednávky na Vašu adresu. V súčasnosti tieto náklady činia 6 EUR (5 EUR poštovné a balné + 1 EUR platba Slovenskej pošte za vrátenie dobierky).

 

Neprevzatie zásielky:

Upresnenie: Odoslaním objednávky v systéme nášho internetového obchodu kupujúci uzatvára kúpno predajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou SR a Obchodnými podmienkami internetového obchodu je táto zmluva záväzná pre obe zúčastnené strany.
Kupujúci je povinný podľa §370,§447a§365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614 Občianskeho zákonníka doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru sa dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí škodu internetovému obchodu www.puzdra-obaly.sk. Podľa §420 ods. 1 zákona č, 40/1964Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

 

Poštovné a balné:

K cene uvedenej pri produktoch je potrebné pripočítať poštovné a balné v celkovej výške 5 EUR. Cenu poštovného a balného neovplyvňuje hodnota ani hmotnosť objednávky, čo znamená pre zákazníka zvýhodnenie v prípade objednávky viacerých produktov.

V prípade, že celková hodnota objednávky presiahne 89 EUR s DPH, poštovné nehradíte.

 

Dodacia lehota:

Objednaný tovar odošleme najneskôr do 3 pracovných dní (nepočíta sa deň objednávky) v prípade tovaru, ktorý máme skladom a do 10 pracovných dní v prípade tovaru, ktorý je skladom u dodávateľa. V prípade, že pri distribúcii tovaru dôjde k neočakávaným komplikáciám a aj napriek všetkej snahe by sme nevedeli dodržať dodaciu lehotu, budeme Vás o tom informovať prostredníctvom e-mailu.
V prípade neodoslania tovaru do stanovenej lehoty môže objednávateľ požiadať o stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy.

 

Spôsob doručenia:

Tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom Slovenskej pošty na dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Pri doprave a platbách využívame služby Slovenskej pošty. Napriek tomu, že predávajúci neprevádzkuje kamenný obchod, osobný odber je možný, a to na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Spôsob platby:

1. Platba v hotovosti pri dobierke. Hodnotu objednávky vrátane balného a poštovného zaplatí kupujúci pri prevzatí tovaru.

2. Platba prevodom na náš účet. Po zadaní objednávky a pri výbere tohto spôsobu platby od nás obdržíte platobné informácie, na základe ktorých budete môcť zadať prevodný príkaz. 

 

Reklamácie:

Záručná doba na všetok tovar v našej ponuke je 24 mesiacov, alebo je záruka doživotná v prípadoch uvedených v Podmienkach doživotnej záruky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom nášho e-shopu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamáciu uplatnite ihneď a bez zbytočného odkladu. Reklamovaný tovar ďalej nepoužívajte!

Predávajúci zaregistruje reklamáciu a jej prijatie potvrdí kupujúcemu do 3 dní od doručenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou s tovarom alebo mechanickým poškodením zo strany kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o spôsobe riešenia reklamácie najneskôr v zákonom stanovenej lehote do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Reklamácia pri preprave: Napriek tomu, že tovar je zabalený bezpečne a takým spôsobom, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia pri preprave, môže sa stať, že k takémuto poškodeniu obalu alebo aj samotného tovaru počas prepravy dôjde. Pokiaľ pri preberaní tovaru zistíte poškodenie na obale, skontrolujte kompletnosť zásielky, prípadne skontrolujte neporušenosť tovaru. Ak je tovar mechanicky poškodený, zásielku nepreberajte a vypíšte s prepravcom Protokol o škode. Zároveň Vás žiadame o zaslanie informačného emailu na adrese info@puzdra-obaly.sk, aby sme sa o tejto skutočnosti dozvedeli čo najskôr a mohli ju následne riešiť. Následne Vás budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe.
Ak zistíte poškodenie až po prebratí tovaru, oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom mailu a pošlite spolu s tovarom do 48 hodín na našu adresu.

Reklamácia tovaru v záručnej dobe: Pokiaľ sa na Vašom výrobku vyskytla vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, informujte nás prostredníctvom mailu na adrese info@puzdra-obaly.sk a zašlite nám reklamovaný tovar na našu adresu uvedenú v Kontaktoch. Nezabudnite na všetky potrebné doklady, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie a vyriešenie Vašej reklamácie (originál faktúry, doklad o zaplatení).

Neposielajte prosím tovar na dobierku!

 

Vrátenie tovaru:

Zistili ste, že ste si objednali nesprávne puzdro alebo obal na svoje zariadenie? Takýto tovar môžete nepoškodený vrátiť a to tak, že do 14 kalendárnych dní od dodania nám oznámite mailom na adrese info@puzdra-obaly.sk, za čo chcete daný tovar vymeniť, prípadne že chcete tovar vrátiť a peniaze Vám vrátime do 15 dní späť.

Tovar s originálom faktúry a dokladom o zaplatení pošlite po oznámení späť na našu adresu. Nezabudnite uviesť čo chcete vymeniť a za čo presne chcete tovar zameniť, alebo kam máme poslať peniaze pri vrátení tovaru (číslo bankového účtu). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Informujte nás o svojom úmysle vrátiť tovar buď telefonicky alebo e-mailom. Ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu a balík pre istotu aj poistite. Pri vrátení doručte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom obale ako pri prevzatí. V prípade nenávratného poškodenia tovaru, alebo obalu, spotrebiteľ stráca nárok na reklamáciu. Balík neposielajte na dobierku! Takýto balík nemôžeme prevziať. Peniaze Vám vrátime na Váš bankový účet.

Objednaný tovar skúšajte tak, aby pri prípadnom vrátení nejavil známky použitia, vrátane obalu.

V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy v zákonom stanovenej lehote, máte možnosť použiť formulár uvedený nižšie. V tom prípade si text formulára vytlačte, vyplňte, podpíšte, zoscanujte a poslite nám ho mailom na adresu info@puzdra-obaly.sk. Ak sa rozhodnete formulár nevyužiť, zašlite nám jednoducho informáciu o odstúpení od zmluvy mailom a my Vás budeme kontaktovať.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu: Expex, s.r.o., Silvia Puškášová, www.puzdra-obaly.sk, Brestová 12, 040 14 Košice.
– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ..............
– Dátum objednania: ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa:..............
– Adresa spotrebiteľa: ..............
– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............

 

Ochrana osobných údajov:

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.puzdra-obaly.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári. Bez poskytnutia nevyhnutne potrebných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, telefónne číslo, email) nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu a teda objednať tovar.
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.puzdra-obaly.sk zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail info@puzdra-obaly.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

DPH:

V cene je zahrnutá aj 20% DPH. Navyše nič neplatíte.

Poznámka:

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info