Doživotná záruka

 

 

Podmienky práva na doživotnú záruku na produkty Tuff-Luv:

Aby bola doživotná záruka na puzdra a obaly platná, produkt musí byť zaregistrovaný najneskôr do 12 mesiacov od dátumu zakúpenia, a to na registračnej stránke výrobcu. Nezaregistrovanie bude znamenať, že bude uplatnená štandardná 2-ročná záruka.

Doživotná záruka je platná LEN pre puzdrá (kožené, plátené, silikónové atď.), nie je uplatniteľná pre rôzne úchytky, otočné časti, príslušenstvo a pod.).

 

Podmienky, za ktorých sa uplatňuje doživotná záruka:

a) ak ste pôvodný kupujúci produktu (nutné doložiť faktúru alebo potvrdzujúci email)

b) v prípade, že produkt vykazuje výrobnú vadu a nie vadu spôsobenú používaním alebo natrhnutím či roztrhnutím

 

Podmienky, za ktorých sa doživotná záruka neuplatňuje:

a) bežné opotrebenie a natrhnutie alebo roztrhnutie

b) náhodné poškodenie, nesprávne použitie, nesprávnu starostlivosť alebo vyššiu moc, ako sú záplavy, povodne alebo zemetrasenia.

c) akákoľvek svojvoľná oprava alebo zásah na produktoch Tuff-Luv, ktorú vykoná tretia strana

 

Spoločnosť Tuff-Luv nepreberá zodpovednosť za produkty tretej strany, t.z. že nepreplatí žiadne poškodenie zariadení použitých spolu s ich produktmi. Zodpovednosť je limitovaná na opravy alebo výmenu vlastných produktov.

 

Ak nie je k dispozícii identický produkt, spoločnosť si vyhradzuje právo ponúknuť alternatívny produkt podľa uváženia spoločnosti.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info